Μόνωση ταράτσας

Μόνωση ταράτσας

Στεγανοποίηση ταράτσας

Η υγρασία είναι άλλο ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά σπίτια. Η υγρασία εμφανίζεται στους τοίχους με φούσκωμα, ξεφλούδισμα των σοβάδων και μούχλα. Μπορεί να προκαλέσει καταστροφή στα δομικά υλικά, ρωγμές στα τοιχία (σε περιπτώσεις παγετού) σπατάλη  αλλά και προβλήματα υγείας εξαιτίας της εισπνοής βακτηριδίων και σπόρων από μύκητες.
Η υγρομόνωση γίνεται κυρίως με εξωτερική μόνωση ταράτσας ή του κάτω τμήματος των τοίχων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

Η μόνωση της ταράτσας από την υγρασία μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους οι πιο διαδεδομένοι εκ των οποίων είναι: Με έτοιμες μεμβράνες σε ρολό. Τα ασφαλτόπανα και γενικότερα οι στεγανωτικές μεμβράνες που στρώνονται και κολλιούνται είτε εν θερμώ είτε εν ψυχρώ, απαιτούν στεγνές επιφάνειες εφαρμογής. Επομένως αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά αμέσως μετά από βροχή. Με χυτές στεγανωτικές μεμβράνες είναι δύο ειδών: τσιμεντοειδούς βάσης και πολυουρεθανικής βάσης.

Μόνωση ταράτσας
Μόνωση

Θερμομόνωση ταράτσας – Μόνωση ταράτσας

Η θερμομόνωση βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της ενέργειας (θερμικής) που ανταλλάσσει το κτίριο μας με το περιβάλλον και ο ορθός τρόπος τοποθέτησης της είναι εξωτερικά, εκτός από περιπτώσεις που αυτό είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να γίνει όποτε και τοποθετείται εσωτερικά (ανεστραμμένη μόνωση). Η θερμομόνωση της ταράτσας μπορεί να γίνει με διάφορα θερμομονωτικά υλικά, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον  συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ( λ ). Όσο πιο χαμηλό είναι το λ τόσο καλύτερο είναι το θερμονωτικό υλικό. Η θερμική απόδοση στα μονωτικά υλικά εξαρτάται και από το πάχος τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος τόσο μεγαλύτερη θερμική αντίσταση προσφέρουν τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται. Τα κυριότερα υλικά είναι: Εξηλασμένη πολυστερίνη, Διογκωμένη πολυστερίνη, Πετροβάμβακας, Υαλοβάμβακας, Ανακλαστικά φύλλα, Θερμομονωτικά πλακίδια.

Ενδεικτικές εργασίες στη κατηγορία “Μόνωση ταράτσας”

anakainisi.com.gr

Οι χρήστες είδαν επίσης :

Follow anakainisi on social media