Ειδική οικοδομική άδεια

συχνές ερωτήσεις

Για να πραγματοποιηθεί μία ανακαίνιση ακινήτου χρειάζεται κάποια ειδική οικοδομική άδεια; Εάν ναι εγώ πρέπει να ασχοληθώ με την έκδοση της;

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νέου νόμου 4178/2011 απαιτείται έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας σε όλες τις περιπτώσεις ανακαινίσεων στις οποίες τροποποιούμε την εσωτερική διαρρύθμιση, προφανώς χωρίς να θίγουμε την φέρουσα κατασκευή του κτιρίου καθώς και στις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν σκαλωσιές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (μικροεπισκευές) δεν απαιτείται κάποια άδεια.

Η anakainisi αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση οποιουδήποτε τύπου άδειας χρειάζεται η ανακαίνιση του ακινήτου σας.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Follow anakainisi on social media