Μελέτη & Κοστολόγηση για την ανακαίνιση

συχνές ερωτήσεις

Η μελέτη ενός έργου είναι απαραίτητη διαδικασία για την κοστολόγηση μιας ανακαίνισης;

Η μελετη για εμάς  θεωρείται ότι είναι η πιο σημαντική διαδικασία για μια ανακαίνιση. Η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα μετά την επίσκεψη του μηχανικού μας στο χώρο σας. Τι περιλαμβάνει η οικονομοτεχνική μας μελέτη:

  • Καταγραφή των εργασιών
  • Aποτύπωση του χώρου
  • Δημιουργία κατόψεων (σχεδίων) αν και εφόσον απαιτείται
  • Αναλυτική περιγραφή των εργασιών ανά ειδικότητα
  • Αναλυτικό κόστος των εργασιών ανά ειδικότητα
  • Προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
  • Χρονοδιάγραμμα έργου
  • Εγγύηση εργασιών
  • Εναλλακτικές προτάσεις

Όλα τα παραπάνω θεωρούμε πως χρειάζονται για να έχει ο πελάτης μία ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για την ανακαίνιση του πριν προβεί σε αυτή.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Follow anakainisi on social media