Σοβατίσματα – Επιχρίσματα

σοβατίσματα - επιχρίσματα

Το σπίτι είναι σαν ζωντανός οργανισμός. Καθετί που το απαρτίζει παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντοχή και τη λειτουργικότητα του. Έτσι και το σοβάτισμα είναι η διαδικασία που προστατεύει τα βασικά στοιχεία του κτιρίου (σκελετό, τοιχοποιία). Η προστασία γίνεται από τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο σοβάς ή επίχρισμα επίσης αποτελεί τη στρώση αυτή του κτιρίου που καθορίζει το είδος των επιφανειών του (λείες, τραχές κτλ).

Οι τοποθετήσεις των επιχρισμάτων (τα σοβατίσματα) πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνίτες με εμπειρία. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν καλά και ποιοτικά υλικά. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι η συνταγή για τη σωστή προστασία της κατασκευής σας. Στις ανακαινίσεις σοβατίσματα χρειάζεται να γίνουν:

  • έπειτα από την καθαίρεση ή την αποξήλωση στοιχείων (κουφώματα, τοίχοι, πλακάκια κτλ).
  • έπειτα από τη δόμηση οποιονδήποτε νέων στοιχείων
  • έπειτα από υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
  • αποκαταστάσεις σε περίπτωση που υπάρχουν σαθρά τμήματα ή ρηγματώσεις στους σοβάδες (εξωτερικά ή εσωτερικά)

Η anakainisi, διαθέτει τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στη τοποθέτηση επιχρισμάτων (σοβατίσματα) και εγγυάται για οποιαδήποτε εργασία της.

σοβατίσματα - επιχρίσματα
σοβατίσματα - επιχρίσματα
σοβατίσματα - επιχρίσματα
σοβατίσματα - επιχρίσματα
σοβατίσματα - επιχρίσματα
σοβατίσματα - επιχρίσματα
Ενδεικτικές εργασίες στη κατηγορία “Σοβατίσματα – Επιχρίσματα”
  • Επισκευή προσόψεων

  • Επισκευή σαθρών επιφανειών

  • Πεταχτός σοβάς

  • Σοβάτισμα έπειτα από αποξηλώσεις πλακιδίων

  • Σοβάτισμα έπειτα από ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Σοβάτισμα έπειτα από υδραυλικές εργασίες

Σοβατίσματα – Επιχρίσματα

Follow anakainisi on social media

Για μια οργανωμένη εργασία από επαγγελματίες τεχνικούς με αυστηρό χρονοδιάγραμμα..

Καλέστε: 210 7516.111 – 222 – 722