Κοστολόγηση ανακαίνισης σπιτιού

Κοστολόγηση ανακαίνισης του σπιτιού

Μπορείτε να μου πείτε πόσο θα κοστίσει η ανακαίνιση του σπιτιού μου τηλεφωνικά με μία περιγραφή του ακινήτου;

Δυστυχώς δεν είναι εφικτό να κοστολογηθεί ένα έργο ανακαίνισης με αυτόν τον τρόπο.

Η κοστολόγηση μιας ανακαίνισης μπορεί να έχει τεράστια διαβάθμιση, ακόμα και αν αφορά δύο σπίτια ίδιων τετραγωνικών και ίδιας διαρρύθμισης. H διαβάθμιση ποικίλει ανάλογα με τον πελάτη, τις ανάγκες του, τα υλικά που θα επιλέξει, τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει και το πόσο θέλει να επέμβει στο χώρο.

Το σωστό είναι να επισκεφθεί μηχανικός μας τον χώρος σας, έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Κατόπιν συντάσσουμε μία οικονομοτεχνική μελέτη προσαρμοσμένη στα μέτρα σας και βεβαίως των δυνατοτήτων του σπιτιού. Έτσι, υπολογίζεται με ακρίβεια το κόστος του έργου της ανακαίνισης.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Follow anakainisi on social media