Καθαρισμοί τοίχων – Γενικοί καθαρισμοί

Καθαρισμοί τοίχων

Στα πλαίσια της ενδεδειγμένης συντήρησης ενός κτιρίου οι εξωτερικές επιφάνειες του πρέπει να καθαρίζονται. Αυτό μπορεί να γίνεται επαναλαμβανόμενα με κάποιου είδους τακτικότητα όταν η συντήρηση αφορά σε μόνιμους επιβαρυντικούς παράγοντες όπως η παλαιότητα, οι διάφοροι ρύποι του περιβάλλοντος και το καυσαέριο. Μπορεί όμως να απαιτείται από πιο έκτακτους λόγους όπως είναι τα μαυρίσματα που έχουν προκληθεί από πυρκαγιά,  graffiti,  αυτοκόλλητα, στένσιλ και από πολλούς άλλους παράγοντες.

Η anakainisi διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα συνεργεία και αναλαμβάνει κάθε τύπου καθαρισμό, αποκατάσταση και φρεσκάρισμα που μπορεί να χρειάζεται ένα σπίτι.

Διαθέτουμε κινητές σκαλωσιές, γερανούς εδάφους, κρεμαστές πλατφόρμες & αναβατόρια για κάθε ιδιόμορφη περίπτωση.

Καθαρισμοί τοίχων
Καθαρισμοί τοίχων
Ενδεικτικές εργασίες στη κατηγορία “Καθαρισμοί τοίχων – Γενικοί Καθαρισμοί”
  • Γενικοί καθαρισμοί τοίχων νεόκτιστων ή από ανακαίνιση χώρων

  • Καθαρισμοί προσόψεων κτιρίων

  • Υδροβολές κτιρίων

  • Καθαρισμός στοριών & αλουμίνιων κουφωμάτων

  • Καθαρισμός graffiti

Καθαρισμοί τοίχων

Follow anakainisi on social media

Για μια οργανωμένη εργασία από επαγγελματίες τεχνικούς με αυστηρό χρονοδιάγραμμα..

Καλέστε: 210 7516.111 – 222 – 722