Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου – Α 507

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου- Πριν
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο Παγκράτι - Πριν και μετά
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο Παγκράτι - Πριν και μετά
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου- Πριν

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου – Α 507

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - ηλεκτρολογικος πίνακας - βάψιμο
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Εργασίες - γυάλισμα ξύλινο πάτωμα
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Εργασίες - ντουλάπια - εσωτερικό ντουλαπιών
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - ξύλινα ντουλάπια
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Εργασίες επισκευή και γυάλισμα ξύλινου πατώματος
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Εργασίες ξύλινο πάτωμα επισκευή
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - επισκευή ξύλινου πατώματος
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - πανόραμα -Κουζίνα - Πάγκος
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - πάγκος βακελίτη -ξυλο
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - πάγκος βακελίτη - Ντουλάπια - πόμολα
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο Παγκράτι - Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - γυψοσανίδα -πάγκος ξύλο βακελίτης
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - plexiglass αμμοβολή -ψευδοροφή - γυψοσανίδα
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - γυψοσανίδα - πάσο κουζίνας
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - γυψοσανίδα - πάσο κουζίνας - ντουλάπια κουζίνας
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - γυψοσανίδα - πάσο κουζίνας - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - γυψοσανίδα - πάσο κουζίνας - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας - βακελίτης - ξύλο
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας - βακελίτης inox νεροχύτης νιπτήρας
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας - βακελίτης inox νεροχύτης νιπτήρας - εντοιχισμένη κουζίνα
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας - βακελίτης inox νεροχύτης νιπτήρας - κουζίνα - πάσο
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας - βακελίτης inox νεροχύτης νιπτήρας - κουζίνα
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας - βακελίτης - inox νεροχύτης - νιπτήρας - κουζίνα

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο Παγκράτι – Α 504

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια - κρυφός φωτισμός - ψευδοροφή - ντουλάπια κουζίνας - πάσο κουζίνας - βακελίτης - κουζίνα
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια Μπάνιου ξύλινα - νιπτήρας ideal standard
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Ντουλάπια Μπάνιου ξύλινα - νιπτήρας ideal standard - πορσελάνινη λεκάνη
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Μπάνιο - πλακάκια μπάνιου - ξύλο - κάθισμα μπάνιου
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Μπάνιο - πλακάκια μπάνιου - inox μπάνιου
Ανακαίνιση Διαμερίσματος στου Ζωγράφου - Μπάνιο - πλακάκια μπάνιου - ξύλο - πανόραμα - πλακάκια μάρμαρο

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο Παγκράτι

Follow anakainisi on social media