Ανακαίνιση θέσεις Εργασίας

Η anakainisi, πρωτοπόρος & ηγέτιδα εταιρία στο χώρο της ανακαίνισης, επιθυμεί συνεργασίες με αξιόλογος ανθρώπους και εταιρίες, για να πορευτούν μαζί στον υπέροχο & δημιουργικό κόσμο της ανακαίνισης!! Αν το προϊόν σας, η εμπειρία, ο σεβασμός και η συνέπεια προς τους πελάτες σας είναι το δυνατό σας σημείο, τότε θα είναι μεγάλη μας χαρά μια τέτοια συνεργασία!

ΤΕΧΝΙΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ

(κωδ. 5234) 2 θέσεις – Ζητείται έμπειρος επαγγελματίας τεχνίτης χτίστης / σοβατζής για μόνιμη η ευκαιριακή απασχόληση. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 10ετη εμπειρία στην ειδικότητα του, συστάσεις, μεταφορικό μέσο, κάτοικος Αθηνών. Μισθός (ανάλογα προσόντων) + ασφάλεια.

(κωδ. 5216) 1 θέση  Ζητείται έμπειρος επαγγελματίας τεχνίτης γυψοσανίδας για μόνιμη η ευκαιριακή απασχόληση, κάτοικος Αθηνών. Μισθός (ανάλογα προσόντων) + ασφάλεια.

(κωδ. 5223) 1 θέση – Ζητείται βοηθός γενικών καθηκόντων για μόνιμη η ευκαιριακή απασχόληση. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρίας στον τομέα των οικοδομικών εργασιών, μεταφορικό μέσο, κάτοικος Αθηνών. Μισθός (ανάλογα προσόντων) + ασφάλεια.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

(κωδ. 5256) 2 θέσεις – Ζητούνται για το τμήμα σχεδιασμού και προσφορών και για το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης, νέα / νέος  πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτον μηχανικός, για εκπαίδευση στον τομέα των ανακαινίσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1ετος εμπειρία στην ειδικότητα του, μεταφορικό μέσο, κάτοικος Αθηνών. Γρήγορη προοπτική μάθησης και εξέλιξης, ανάληψης καθηκόντων εντός 20 ημερών. Μισθός (ανάλογα προσόντων) + ασφάλεια.+Bonus.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΜΠΟΡΟΙ

Ζητούνται εξωτερικοί συνεργάτες με τιμ. παροχής υπηρεσιών για τις  παρακάτω ειδικότητες:

  • Τοποθέτες για αλουμίνια κουφώματα
  • Συνεργεία ελαιοχρωματισμού
  • Πόρτες ασφαλείας – Πόρτες εσωτερικές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για ραντεβού στο 210 7516111 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στην παρακάτω διεύθυνση, email: info@anakainisi.com.gr

*Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της anakainisi  υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.